ayurved-institute
Ayurvedic Janajagruti Abhiyaan 2023
डॉक्टर्स स्पीक इन आरोग्य संपदा (२५/१०/२०२३) New
By mahayush | |
महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियाना अंतर्गत. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सहयाद्री दूरदर्शन वाहिनी येथे गर्भिणी परिचर्या, व गुदगत विकार या दोन्ही विषयांवर क्रमाने डॉ . मनोज गायकवाड विभागप्रमुख स्त्रीरोगतज्ञ व डॉ. विजय उखळकर विभागप्रमुख शल्यतंत्र यांची मुलाखत आरोग्यसंपदा या कार्यक्रमात प्रसारीत करण्यात आली तसेच आतापर्यंतचे आयुर्वेद जनजागृती अभियान व यापुढे ही राबवले जाणारे कार्यक्रम याबद्दल माहिती देण्यात आली.
डॉक्टर्स स्पीक इन आरोग्य संपदा (११/१०/२०२३)
By mahayush | |
दिनांक ११/१०/२०२३रोजी आयुर्वेद जनजागृती अभियानाच्या अनुषंगाने रा. आ . पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालयातील वैद्य. गीता परुळेकर, विभाग प्रमुख, कायचिकित्सा विभाग आणि वैद्य. सचिन उपलंचीवार, सहाय्यक प्राध्यापक स्वस्थवृत्त व योग विभाग यांनी डी.डी सह्याद्री वाहिनीवरील आरोग्य संपदा या थेट प्रक्षेपणामध्ये सहभाग घेतला.
WordPress PopUp Plugin