ayurved-institute

रा .आ. पोदार आयुर्वेदीक वैद्यकीय महाविद्यालय, वरळी, मुंबई या ठिकाणी जनजागृती अभियान कार्यक्रमाचे उद्घाटन

दिनांक २० सप्टेंबर २०२३
दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ९:०० वाजता रा .आ. पोदार आयुर्वेदीक वैद्यकीय महाविद्यालय, वरळी, मुंबई या ठिकाणी जनजागृती अभियान कार्यक्रमाचे उद्घाटन.

महाराष्ट्र शासन, आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून आलेल्या सूचनेनुसार शासनाने (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) महाराष्ट्र राज्यात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियान माहे डिसेंबर २०२३ पर्यंत राबवावयाचे आहे. त्या संदर्भामधे खालील विषयांबाबत जनसामान्यांमधे व्यापक जनजागृती करावयाची आहे. 

१. गर्भिणी परिचर्या संबंधी जनजागृती .
२. दिनचर्या व ऋतुचर्या संबंधी जनजागृती .
३. स्थूलपणा व मधुमेह प्रतिबंधा बाबत जनजागृती .
४. गुद् गत विकार प्रतिबंधा बाबत जनजागृती .

वरिल विषयांस अनुसरून  आज दिनांक २० सप्टेंबर २३२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता रा .आ.  पोदार आयुर्वेदीक  वैद्यकीय महाविद्यालय, वरळी, मुंबई या ठिकाणी जनजागृती अभियान कार्यक्रमाचे उद्घाटन आयुष संचालक , माननीय  डॉ. रामण घुंघराळेकर सर, माननीय अधिष्ठाता रा . आ . पोदार आयुर्वेदिक वैद्यकीय  महाविद्यालय  डॉ. संपदा संत मॅडम , यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास जनजागृती अभियान अंतर्गत नियुक्त  नोडल ऑफिसर डॉ. ज्योती मेघडंबर , निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुश्रुत मुक्कावार , स्त्री रोग प्रसूती विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. मनोज गायकवाड ,  शल्यतंत्र विभागप्रमुख डॉ. विजय उखळकर, पंचकर्म विभागप्रमुख डॉ. सीमा बहातकर उपस्थित होते. कायचिकित्सा विभागप्रमुख डॉ. गीता परुळकर ,तसेच  डॉ. वाघमारे सर, डॉ. प्रशांत दळवी, डॉ. साळुंके , डॉ. मीनाक्षी  रेवडकर , डॉ. मगरे ,डॉ. आरती दाते, डॉ. अमृता मिश्रा, डॉ. माधुरी भंडारे, डॉ. राजीव टारपे,डॉ. श्रीकांत, डॉ. शुभदा हाके, डॉ. प्राची तसेच पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी उपस्थित होते.  सर्वांच्या सहकार्याने जनजागृती अभियानाची सुरुवात झाली.

दिनांक २० सप्टेंबर २०२३
रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे रक्तदान शिबिर आयोजित

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियान अंतर्गत आज दिनांक २०२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरात एकूण ३२ रक्तदात्यांनी लाभ घेतला. तसेच त्यांना दिनचर्या व ऋतुचर्या या विषयांचे महत्व सांगण्यात आले .

दिनांक २० सप्टेंबर २०२३
रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे वैद्य . राज सातपुते Director at Jyovis Hospital of Ayurved, दादर, मुंबई यांचे व्याख्यान आयोजित.

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियान अंतर्गत आज दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ रोजी रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे वैद्य . राज सातपुते Director at Jyovis Hospital of Ayurved, दादर, मुंबई यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले .

या व्याख्यानात त्यांनी दिनचर्या व ऋतुचर्येचे महत्व सांगितले . तसेच त्यांनी Scientific Practical Application and Implementation of Dincharya and Rutucharya या विषयावर मुख्यतः विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले . दैनंदिन व्यवहारातील त्याचे महत्व पटवून दिले . सदर व्याख्यानास एकूण 200 विद्यार्थी, अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वांनी या व्याख्यानाचा लाभ घेतला.विषयी व्यापक जनजागृती अभियान अंतर्गत आज दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ रोजी रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरात एकूण ३२ रक्तदात्यांनी लाभ घेतला. तसेच त्यांना दिनचर्या व ऋतुचर्या या विषयांचे महत्व सांगण्यात आले .

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३
रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे श्रीमती सारीका महोत्रा Neuro linguistic Programming and Soft Skill Trainer यांचे व्याख्यान आयोजित..

महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियान अंतर्गत व गणेशोत्सवा निमित्त आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी रा .आ. पोदार वैद्यक ( आयु) महाविद्यालय, वरळी, मुंबई , येथे श्रीमती सारीका महोत्रा Neuro linguistic Programming and Soft Skill Trainer यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले . या व्याख्यानात त्यांनी Soft skills डॉक्टरांनी कसे वापरावे व त्याचे महत्व सांगितले . तसेच त्यांनी Implementation of soft skills या विषयावर मुख्यतः विद्यार्थ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले . दैनंदिन व्यवहारातील तसेच जनजागृती अभियानात याचा उपयोग कसा करता येईल त्याचे महत्व पटवून दिले . सदर व्याख्यानास एकूण १५० विद्यार्थी, अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वांनी या व्याख्यानाचा लाभ घेतला.

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३
महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग व आयुष संचलनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या द्वारे महाराष्ट्रात आयुर्वेद विषयी व्यापक जनजागृती अभियान अंतर्गत दिनांक ३० /०९/२०२३ रोज़ी रा.आ. पोदार वैद्यक (आयु) महाविद्यालय येथे आयुर्वेद जनजागृती या विषयावर घोषवाक्य स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेत पदवी व पद्व्युत्तर असे एकूण 109 घोषवाक्य विद्यार्थ्यांनी तयार केले . त्या स्पर्धेच्या परीक्षक म्हणून आदरणीय डॉ. सुभाषिनी लहानकर, डॉ. मीनाक्षी रेवडकर, डॉ. सीमा अत्राम , डॉ. सचिन उपलेंचवार यांनी काम पाहिले . स्पर्धेतील पहिले तीन क्रमांक व एक उत्तेजनार्थ खालील प्रमाणे .

पदव्युत्तर विद्यार्थी
प्रथम क्रमांक - स्नेहल रच्चावार,  कायचिकित्सा विभाग
द्वितीय क्रमांक - अमोल काकड,  रोगनिदान विभाग
तृतीय क्रमांक - संजुक्ता देशमुख,  रोगनिदान विभाग

पदवी विद्यार्थी
उतेजनार्थ - सत्यम कुमार झा

सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन व मान्यवर परीक्षकांना धन्यवाद.🙏